Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Košťálov

Návštěv :
Celkem : 13006
Týden : 16
Dnes : 0
 
 
Rok  2020
 
3. pasování prvňáčků na čtenáře  19. 6. proběhlo již 3. pasování žáčků 1. třídy na čtenáře za přítomnosti pana starosty M. Havlíka a paní učitelky K. Vejnarové. Každý si vyzkoušel číst a svým podpisem odsouhlasili slib čtenáře, všichni se zapojili do interaktivní hry s písmeny.  Všichni si odnesli svůj ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ a svoji knížku a malou drobnost. A máme další čtenáře :-)
 
Další akce kvůli pandemii Coronaviru se nekonali :-(
 
 
Rok 2019
 
  
Děti z MŠ Košťálov si opět prohlédly BETLÉMY - 18. 12. 

Adventní knihovna: Tradiční zahájení adventu rámci SLAVNOSTNÍHO ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S PŘEDVÁNOČNÍM JARMARKEM - 30. 11. 2019. Hojná účast  navštěvníků :-)

Beseda z Rumunska a Srbska - cestovatel P. Chlum

I přes "aprílové říjnové" počasí přišli diváci na besedu o českých vesnicích na březích Dunaje. Vyprávění a promítání P. Chluma bylo opět velmi zajímavé, dobrodružné a těšíme se již nyní na příště  :-)

2. Pasování prvňáčků na čtenáře

 Koncem června proběhl 2. ročník "Pasování na čtenáře". Kdy žáci 1. třídy ZŠ Košťálov přišli do knihovny, kde dokázali, že umí číst - každý přečetl úryvek z knihy. Svým podpisem odsouhlasili slib čtenáře....tímto byli pasováni na čtenáře za účasti p. ředitele ZŠ, paní učitelky, pana místostarosty a knihovnice. Každý si odnesl svůj ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ, knihu, pamětní list...

Březen měsíc čtenářů: jsme v knihovně oslavili s nejmladšími našimi stálími čtenáři, a to s dětmi z mateřské školy Košťálov. V pondělí 18. 3. si děti  přišly půjčit knihy, které mají nejraději a líbili se jim, aby si mohly společně vytvořit kreslený "Čtenářský deníček". Přečetli jsme si pohádku na přání a mnoho legrace jsme společně zažili při četbě knihy "Vtipy pro děti", jelikož s úsměvem jde všechno lépe :-)
Rok 2018
 
Adventí knihovna: setkání 1. 12. v rámci SLAVNOSTNÍHO ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S PŘEDVÁNOČNÍM JARMARKEM je otevřená knihovna. Zdobení perníčků, pohádka, loterie, betlémy....
Cestovatelská beseda Zanzibar beseda s cestovateli P. Chlum + P. Kvarda
Vyhodnocení prací žáků 5. třídy "Jak se žilo před 100 lety" - ineraktivní  dopoledne
Oslavy 100. výročí založení naší republiky - výstava, kvízy, křížovka, přání.
1. Pasování prvňáčků na čtenáře - 21. 6. 2018 za přítomnosti pana mistostarosty M. Havlíka, pana ředitele M. Kosa a paní učitelky I. Cermanové proběhlo slavnostní pasování prvňáčků. 
Interaktivní program pro žáky ZŠ Košťálov 12.3. - 16. 3., 20. 3. "Týden v jiných časech" 
Soutěž pro děti "Jak se žilo před 100 lety", "Škola před 100 lety" - Literárně - výtvarná soutěž.
 
Program pro žáky ZŠ - "Jak se žilo před 100 lety" + mini Výstava k danému tématu
 
 
 
Rok 2017
 
 
 Děti z MŠ Košťálov si přišly prohlédnout vánoční knihovnu - prohlídka knihovny, betlémů - povídání .... půjčení knihy o Vánocích.

Žáci ZŠ Košťálov navštívili opět knihovnu - prohlédli si betlémy, ozdobili perníčky, vyplnili vánoční křížovky, přečetli vánoční příběh. Popovídali jsme si o vánočních zvycích...

Vánoční naladění stalo se tradicí, že...
v rámci SLAVNOSTNÍHO ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S PŘEDVÁNOČNÍM JARMARKEM je otevřená knihovna
naVánoční rozjímání- „ohřát" se přišlo 35 návštěvníků. Letos jsme mohli i pozorovat práci šikovné paní Hradecké při DRÁTKOVÁNÍ, poslechnout popohádku, vylosovat z Vánoční loterie, ozdobit perníčky....
 
Beseda s našimi cestovateli:
Další zajímavé vyprávění jsme si poslechli 20. listopadu. Cestovatelé P. Kvarda a P. Chlum vyprávěli a promítali o Islandu - po stopách horkých pramenů. Mnoho dalších informací, fotografií najdete na stránkách: www.tripel.wz.cz
 
Slavnostní vyhodnocení soutěže "Můj kamarád"
Odpoledne plné kamarádů – 27. 6. 2017. Po celé odpoledne četli děti ze 3., 4., a 5. třídy ZŠ Košťálov své práce na téma
„Můj kamarád".
Celkem se zúčastnilo 51 dětí, a tak jsme tedy poznali i 51 kamarádů, se kterými je nejen legrace a spousta zábavy...a hlavně máme je rádi.
Každý „spisovatel" si odnesl „Pamětní list" a drobnost na památku.
Poděkování patří také M. Havlikovi za fotografie, které jsou ve fotogalerii.
Beseda s výtvarnicí Věrou Jandourkovou
Nad unikátní knihou Malý princ jsme si popovídali s autorkou Věrou Jandourkovou, rodačkou z Košťálova - pátek 7. 4. 2017. Na závěr byla autogramiáda. 
 
Husovy stopy - zapojení do projektu, šíření odkazu.
 
Žáci naší školy si prohlédli Husovy stopy

V březnu - měsíci čtenářů navštívili knihovnu všichni žáci ZŠ

Košťálov. Žáci si prohlédli stopy, vybrali si tu "svoji" stopu, která jim byla nejbližší. Hledali jsme příklady hodnot v současnosti, děti uváděly krásné příklady. Pro žáky 4. a 5. třídy byla připravena interaktivní hra, vědomostně - zábavný test "Husovi na stopě". Ve tvořivé dílně si žáci vyrobili "své" stopy, hledali správnou cestu v bludišti. Závěrem dal každý hlas jedné stopě - vítězí LÁSKA a RADOST. ... a na jakou stopu byste se postavili Vy?

 
Soutěž výtvarná + písemná na téma: "Můj kamarád"
 
Rok 2016
 
 
 
Žáci ZŠ : během posledního adventního týdne se prostřídali všichni žáci  ZŠ - 5 tříd, prohlédli si BETLÉMY, přečetli jsme pohádky a příběhy s vánoční tématikou, popovídali o zvycích v rodinách....
 
Děti z MŠ tradičně navštívily knihovnu i děti z mateřské školy - 14. 12. - prohlídka BETLÉMŮ, čtení, zpívání.
 
Adventní knihovna + vánoční kavárna: Stalo se již tradicí, že při SLAVNOSTNÍM ROZSVĚCENÍ STROMU A JARMARKU na náměstí, máme také otevřenou knihovnu pro

veřejnost. I tentokrát byla účast hojná místní, přespolní i ze vzdálenějších měst a vesnic (Praha, Liberec, Jilemnice, Semily,Desná...).

Zdobili jsme perníčky, četli a vyprávěli si při kávě a čaji. Každý si zahrál ve Vánoční loterii, a kdo chtěl, mohl si napsat své vánoční přání. Přání jsou různorodá a pestrá....vyplní se :-)

 Beseda s cetovateli - Čína:  zajímavé, poutavé a
dobrodružné opět bylo vyprávění a promítání o Číně - čtvrtek 10. 11.. Naši známí cestovatelé P. Kvarda a P. Chlum vyprávěli zážitky z cest. Mnoho dalších informací, fotografií najdete na stránkách: www.tripel.wz.cz
Výstava obrazů L. Altmanové poslední prázdninový den se knihovna zaplnila obrazy Lucienne Altmanové.
Výstava nesla podnázev: "Výstava obrazů amaterského autora, pro všechny, kdo ocení i věci méně velkolepé." Vernisáž se nesla v duchu pohody, inspirace, ale také zábavy a setkávání....které bylo velmi podařené :-)
Výstava prací - "Básník roku 2016
Den Dětí v knihovně - 1. 6. -pro každého dětského návštěvníka připraveno malé občerstvení a malé překvapení.
 

Ocenění soutěže "Básník roku 2016" Poslední květnové odpoledne patřilo v knihovně žákům ZŠ a jejich básničkám. Předávání ocenění se zúčastnili i zástupci Obecního úřadu paní

starostka Lenka Cincibusová a místostarosta a zároveň i fotograf Milan Havlík. Každý přečetl svoji báseň, soutěže se zúčastnilo 34 žáků ze 3., 4. a 5. třídy. Básničky byly vtipné i poučné a mnohdy měly několik slok. Každý dostal Pamětní list, čokoládovou medaili, malé občerstvení. Na závěr jsme společně losovali TOMBOLU o ceny, kde hlavní cenou bylo několik knih :-) Z básní a jejich autorů vytvoříme knihu. 

 
Soutěž pro děti "Básník roku 2016" aneb tvoříme nekonečnou knihu básní.

Poslední den v březnu navštívily knihovnu děti z mateřské školy- hledali jsme společně pohádkové postavičky, přiřazovali jsme úryvky k obrázkům, kluci i holky si vyrobili svoji záložku do knihy. Na závěr si každý mohl půjčit knihu a prohlédnout si ji a také jsme si půjčili pohádkovou knihu do školky.

Návštěva žáků IV. a V. třídy ZŠ V úterý 22. 3. navštívili knihovnu další dvě třídy ZŠ knihovnu - vyzkoušeli si práci s knihou - hledali odpovědi na otázky, vyzkoušeli si skrývačky - vyhledávání slov, přečetli jsme si básničky, které děti donesly do soutěže.
Den otevřených dveří ...aneb "Pojďte s námi za pohádkou"
 

V rámci celostátní akce Březen měsíc čtenářů proběhlo v úterý 1 . 3. 2016 zábavné odpoledne nejenom pro děti.

Užili jsme si "Pohádkový" kvíz, detektivní hru, 

tvoření. Každý si mohl vyzkoušet znalosti z pohádek, sestavit obrázek, vyrobit záložku... Nebo si prohlédnout knihovnu a půjčit knihu...

Návštěva žáků I. a III. třídy ZŠ  7. 3. Do akce Březen měsíc čtenářů se zapojila i základní škola. Prohlídka knihovny, test, četní, vyprávění, soutěž.

 
Rok 2015
 
 

Vánoční setkání se žáky ZŠ

Před vánočními prázdninami navštívili knihovnu žáci ZŠ Košťálov. Nejdříve si děti prohlédly výstavu betlémů, poznávaly města do kterých jsou betlémy zasazeny. Dozvěděly se jak probíhají vánoce v jiných zemích - prostřídali jsme se ve čtení úryvků. Popovídali jsme si o našich vánočních tradicích a jaké zvyky dodržují děti doma.

Setkání knihovníků - ve středu 9. 12. se v naší knihovně uskutečnilo setkání knihovníků semilského regionu. Zúčastnili se ho knihovníci  z okolních i vzdálených knihoven ( Ktová, Záhoří, Křižlice, Horní Branná, Studenec...) a zástupkyně regionálního oddělení v Semilech J. Vanclová a J.Hudská. Pozdravila nás i paní starostka L. Cincibusová. Foto ve fotogalerii.
Výstava betlémů + vánoční kavárna.
Vánoční ladění  - tvůrčí dílny, čtení pohádek, občerstvení, loterie - 28. 11. 2015
Slavnostní vyhodnocení soutěže "Večerníček slaví" pro ZŠ a pro veřejnost za přítomnosti starostky obce Lenky Cincibusové - 19. 11. 2015
Návštěva dětí z MŠ Košťálov - prohlídka knihovny, čtení pohádek, půjčení knih -15. 10. 2015
Košťálov a Kundratice v roce 2045 - budoucnost očima žáků 4. třídy ZŠ - výstava prací
 
Anketa - můj nej VEČERNÍČEK
 
 Návštěva žáků 4. třídy ZŠ - prohlídka knihovny a výstavy, hry se slovy, půjčení knih, křížovka... 22. 9. 2015
 
Výstava dětských prací "Večerníček slaví" - do 30. 10. 2015
 
Vyprávěnky pro nejmenší - 3. 3. 2015 - dopoledne pro děti z mateřské školy
 
Beseda s cestovateli - 19. 3. 2015 od 17. 00 
 
Den otevřených dveří + Pojďme s náni za pohádkou - odpoledne pro všechny - 23. 3. 2015 od 14. 00 více zde:
 
Aprílová knihovna - 1. 4. 2015 po celé odpoledne více zde:
 
Rok 2014
 

Návštěva dětí ze ZŠ - prohlídka knihovny, výstava betlémů, vánoční kvíz, vánoční příběh - 4. 12. 2014

 

 

Vánoční knihovna - Výstava papírových betlémů - Zdobení perníčků - Vánoční loterie - Jarmark - sobota 29. 11. 2014 od 13, 00
 
 
Podvečerní čtení + tvůrčí dílna - úterý 7. 10. 2014 od 15. 00
 
 
Zábavné odpoledne: "Pojďte s námi za pohádkou" - detektivní hra - tvůrčí dílna - čtení - vyprávění - pondělí 10. 3. 2014 od 13.30.
 
Pravidelné návštěvy dětí z mateřské školy.
 
Rok 2013
 
 
Vánoční rozjímání - v rámci SLAVNOSTNÍHO ROZVĚCENÍ STROMU A JARMARKEM - sobota 30. 11. 2013 od 13.00 - foto v galerii.
 
 
Beseda s Vladimírou Sůvovou nad její knihou Čím jsou lidé živi - 8. 10. 2013 od 15. 00  - foto v galerii
 
Zábavné odpoledne pro děti Plete podky - 28. 3. od 14.30 hod.
 
Beseda s cestovateli 21. 2. 2013 od 17.00 hod.
 


Rok 2012
 
Spolupráce se ZŠ Košťálov
Spolupráce s MŠ Košťálov

 

Soutěž pro děti více zde:

 

Setkání knihovníků a starostů v Liberci více zde:
 
Návštěva z Krajské vědecké knihovny z Liberce více zde:
 
Spolupráce se ZŠ Košťálov více zde:
 
Výstava s ekologickou tématikou - Ovečky vlna, životu plná -
od 15.2.2012
 
Program pro děti a jejich maminky - "Ovečky vlna, životu plná" - úterý 21. 2. 2012 více zde:
 
Březen měsíc čtenářů - odpolení knihovna pro děti - " Černá hodinka....aneb...Čtení při lampičce" - 8. 3. 2012 od 15.00 více zde:
 
Pravidelné návštěvy dětí z Mateřské školy více zde:
 
 


Rok 2011

 

Vánoční rozjímání + výroba betlémů
 
Beseda s projekcí - Sýrie - 15.11.2011
Podvečerní čtení pohádek - 6.10.2011
 
Knihovna pro celou rodinu +Velikonoční dílna se zdobením perníčků více zde:
 
Soutěž pro děti více zde:
Beseda se spisovatelem Ing. Petrem Holánem více zde:
 
 
Klub moderní ženy - rady a triky kosmetičky.
 
Návštěva dětí z mateřské školy
Návštěva dětí ze základní školy
 
 
 
Zapojte se do celostátní akce "Celé Česko čte dětem" více zde:
 

Rok 2010
Září 2010:
 
Den otevřených dveří
 
 
Říjen 2010:   Z důvodu prodloužení rekonstrukce - termíny akcí upřesníme!
 
 
 
"Knihovna pro celou rodinu" , aneb každý se začte....
 
"Pojďte s námi do pohádky" - zábavné odpoledne pro děti
 
Prosinec 2010:
 
"Vánoční nastává čas" - tvůrčí dílna, termín bude upřesněn
 
 
Akce, které proběhly:
 
Květen 2010:
 
Pavla Jazairová v Semilechvíce zde:
Červen 2010:
Slavnostní křest knihy "Semily" více zde:
 

 
Rok 2009
 
Konference knihovníků - Liberec 23.4, 24.4. 2009 více zde:
 
Zapojení do akce "Kniha mého srdce" www.ceskatelevize.cz/program/10214215895.​html
 
"Já čtu, ty čteš, my čteme..." - zábavné odpoledne pro děti + tvořivá dílna více zde:

 

Jaro v knihovně více zde:

 

 

5.10. - 11.10. Týden knihoven + vyhlášení nejoblíbenější knihy, "Putování za pohádkou" zde:

 

 

 
Předvánoční dílnapátek 20.11.2009 -pečení, zdobení perníčků
 

 

 

Rok 2008

18.2.2008    Beseda "Poudání vo poudání" Jaroslav Křapka, Petr Lux, Jaroslav Vávra více zde:

 

14.3.2008    Beseda s Helenou Chuchlíkovou o její sbírce básní "Pozdní hodina", ilustrace Vl.Klíma.

 

7.4.2008     Den otevřených dveří
 
21.4.2008    Zábavné odpoledne pro děti - "Podvečerní čtení pohádek"
 

 

6.10.2008   Den otevřených dveří.....aneb knihovna pro celou rodinu.

 

9.10.2008   Odpoledne pro děti, aneb "Ztratila se pohádka...."
 

 

15.12.2008      Odpoledne  nejen pro děti - "Vánoční rozjímání"

 

 

 

 

Městská knihovna v Semilech uspořádala  v úterý 9. prosince 2008 besedu se známým moderátorem Václavem Žmolíkem, slavnostně uvedla jeho novou knihu PO ČESKU, kterou si můžete zapůjčit u nás v  knihovně. Moderátor připravil knižní podobu svého úspěšného rozhlasového i televizního cyklu, v němž navštěvuje turisticky zajímavá místa v celé naší vlasti, včetně Českého ráje...

 

 

 


 

Rok 2007více zde:

 

 

 

Rok 2005 více zde:

 

 

 

Rok 2004 více zde:

 

OBRÁZEK : knihovna0041.jpg