Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Košťálov

Návštěv :
Celkem : 10247
Týden : 26
Dnes : 0

Nabízíme tyto služby

• kopírování (barevné i černobílé) • půjčování knih a časopisů • vyhledávání informací na internetu • přístup na internet • tisk dokumentů (barevný i černobílý) • využití počítače (Word, Excel…)

Služby knihovny

• půjčování knih – literatura pro dospělé, pro děti a mládež
• veřejný internet
• česká i světová krásná literatura
• kopírování / černobílé, barevné /
• naučná literatura různých oborů
• studovna a čítárna
• regionální literatura
• nabídka akcí pro děti i dospělé – dle aktuální nabídky
• pomoc, rady při výběru knih
• pohoda, posezení, studium, prohlížení….
• půjčování časopisů / Květy, Magazín 2000, 100+1, Betynka, Bydlení…/
• půjčování časopisů pro děti a mládež / Čtyřlístek, Mateřídouška, ABC…/
• půjčování videokazet, DVD /Kroniky naší obce/


Ceník OBRÁZEK : dscf4259.jpg

Půjčovné
Studenti 10 Kč/6 měsíců, 20 Kč/12 měsíců
Ostatní 25 Kč/6 měsíců,50 Kč/12 měsíců

Kopírování černobílé
Jednostranná kopie 2 Kč/A4
Oboustranná kopie 3 Kč/A4

Kopírování barevné
Jednostranná kopie 12 Kč/A4
Oboustranná kopie 20 Kč/A4

 

Půjčování knih se řídí dle Výpůjčního řádu

 

1. Z místní knihovny má právo si půjčovat knihy každý občan ČR po předložení OP.

2. Čtenář svým podpisem na přihlášce potvrzuje, že se seznámil s výpůjčním řádem, který bude dodržovat.

3. Mládeži do 14ti let se půjčuje pouze dětská literatura. Přihlášku podepíší rodiče, kteří svým podpisem souhlasí, že dítě může navštěvovat knihovnu. Rodiče nesou odpovědnost za vypůjčené knihy svého dítěte.

4. Čtenář je povinen ihned informovat knihovnu o změně bydliště. Okamžitě hlásit infekční choroby v rodině. Po dobu onemocnění se knihy nemocnému čtenáři nepůjčují.

5. Knihovna vystaví každému čtenáři čtenářský průkaz, který je zdarma. Není dovoleno, aby knihovna vystavila několik průkazů jedné osobě.

6. Čtenář, který je držitelem platného čtenářského průkazu, zaplatí za půjčování knih a časopisů poplatek ve výši:
• mládež do 15 let, studenti, učni 10 Kč/6 měsíců, 20Kč/rok
• ostatní 25 Kč/6 měsíců, 50Kč/rok

7. Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc a u časopisů 2 týdny. Po uplynutí výpůjční lhůty může být tato na žádost čtenáře prodloužena (není-li kniha žádána jiným čtenářem). Po uplynutí výpůjčních lhůt zasílá knihovna upomínku a požaduje úhradu:
• za I. upomínku 20 Kč + poštovné
• za II. upomínku 50 Kč + poštovné
• za III. upomínku 80 Kč + poštovné

Nevrátí-li čtenář knihy nebo časopisy po III. upomínce do 14ti dnů, budou tyto nebo jejich hodnota vymáhány občansko právním řízením!

8. Čtenář je povinen hlásit před odchodem z knihovny zjištěné poškození knihy, jinak se vydává v nebezpečí, že poškození bude hradit sám.

9. Ztracenou nebo poškozenou knihu vlastním zaviněním uhradí čtenář v pořizovací hodnotě knihy.

10. Čtenář nemá právo knihy vypůjčené z místní knihovny dále půjčovat svým známým apod.

11. Právo půjčovat si knihy zaniká:
a) odhlásí-li se čtenář sám
b) porušuje-li soustavně výpůjční řád
c) po dobu trvání nakažlivé choroby

12. Požaduje-li čtenář knihu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, knihovna zajistí výpůjčku z jiné knihovny prostřednictvím výpůjční služby.